ஐ.டி. ஊழியர்களின் பிரச்னைகள் , 14 Apr ,2017

* ஆட்குறைப்பு என்ற பெயரில் பணிநீக்கம் செய்வது அதிகரித்திருக்கிறது. நிறுவனங்கள் தங்கள் வளர்ச்சிக்காக automated ஆக மாறிக் கொண்டிருக்கின்றன. இதனால், ஒரு மேனேஜர் செய்கிற பணியினை தொழில்நுட்பம்…